VISION

Jeg støtter og hjælper unge til at finde
indre ro, balance og god energi til at skabe et
liv med glæde og tilfredshed.

VISION

Jeg støtter og hjælper unge til at finde indre ro, balance og god energi til at skabe et liv med glæde og tilfredshed.

beach with logo
kaffe

FIND RO, BALANCE OG ENERGI

Kender du følelsen af hele tiden at være på vej?

På vej mod den rigtige uddannelse, det rigtige job, det rigtige udseende, det rigtige forhold, de rigtige følelser, det rigtige humør, det rigtige liv? Fortsæt selv listen. At halse af sted med vind i håret og hovedet fuld af tanker om, at når bare du når derhen, så bliver alting godt.

Så er du ikke alene.

janine-joles-Iro6cBbsXOo-unsplash

FØLG DIN DRØM

Forandring starter med bevidsthed. Det gælder både vores styrker og svagheder. Når vi får øje på det, der gør os svage og spiller os stærke, så kan vi tæmme det første og fremme det sidste og gå efter at skabe tilfredshed og glæde i vores liv.

Jeg arbejder med individuelle forløb og uddannelsesforløb. Målet er altid det samme; at give dig de bedste forudsætninger for at blive en ren, stærk og kærlig udgave af sig selv.

DU ER IKKE
ALENE

Ungdommen er for alt for mange et virvar af endeløse krav og en overgangsfase til ”det rigtige liv” som voksen. Men vi unge er ikke kun på vej til at blive noget. Vi er allerede nogen. Nogen med behov. Nogen med evner. Nogen med grænser. Nogen med drømme.

Jeg hjælper unge til at stoppe op og gå på opdagelse i sig selv, så de kan finde ind til den indre ro, balance og energi, der giver os fast grund under fødderne. Når vi er i ro, kan vi overvinde tvivl, frygt og forstillelse. Når vi er i balance, kan vi træde tydeligt, tillidsfuldt og kærligt frem. Når vi står stærkt i os selv, kan vi sætte af og gå efter vores drømme. Jeg har gjort det til min mission at hjælpe unge til at finde ind til det, der sætter dem fri til at være sig selv.

DET SIGER MINE KLIENTER...

klienterne-udtaler

DET SIGER MINE KLIENTER...

klienterne-udtaler
flower

HOS MIG
VIL DU KOMME
TIL AT ARBEJDE MED:

Meditation
Selvkærlighed & autenticitet
Energi & balance
Taknemmelighed
Grænsesætning
Personligt lederskab
Loven om tiltrækning
Drømme & målsætninger
Ego vs. Sjæl

Jeg arbejder ud fra en coachende, vejledende og spirituel tilgang om at forløse den enkeltes potentiale og bringe det højeste, reneste og bedste frem i hvert og et af de mennesker, jeg er så heldig at møde.

Du er velkommen hos mig…

Du er mellem 15-30 år og har lyst til at skabe forandringer i dit liv.
Du savner retning og følelsen af at stå stærkt i dig selv.
Du ønsker bedre balance og harmoni i din krop, dine tanker og dine følelser.
Du gerne vil have adgang til dine talenter, gribe dine muligheder og udleve dit potentiale.
Du drømmer om at tage lederskab i dit liv og styre det i den retning, der gør dig allermest glad og tilfreds.

logo type

UDDANNELSES-
FORLØB:
UDFOLD DIT
FULDE
POTENTIALE

På uddannelsen lærer du at elske dig selv, være tro mod dig selv og gøre op med umulige krav. Du får viden om og øver dig i, hvad der kan spille dig stærkere i hverdagen. Sammen med de andre deltagere dykker du ned i og træner din evne til at skabe dyb ro, balance og energi, så du kan tage lederskab i dit liv og møde verden med mod og tillid. Vi arbejder med meditation, autenticitet og taknemmelighed som en vej til at skabe et liv, hvor du styrer i retning af udfoldelse, glæde og tilfredshed. Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med dig selv i samspil med andre unge samt at mærke den energi, vi skaber i fællesskab.

Som en del af uddannelsen får du to individuelle sessioner, hvor vi stiller ind på dine unikke ønsker og udfordringer og inspirerer dig til at tænke i nye muligheder og gå nye veje. Uddannelsen består af ni undervisningsdage a fire timer samt en indledende og en afsluttende individuel samtale.

Mellem undervisningsgangene vil der være øvelser. Der er højst 12 deltagere på hvert hold. Alle deltagere inviteres til et optagelsesinterview inden start for at sammensætte en gruppe, som giver størst udbytte for alle.

leo-chane-zXXhS5OhGg4-unsplash

INDIVIDUELLE
FORLØB:
DINE DRØMME
OG MÅL

Et individuelt forløb tager udgangspunkt i dine drømme og mål. Sammen stiller vi ind på dine særlige potentialer, muligheder og forhindringer – hele tiden med fokus på at spille dig stærk. Jeg giver dig konkrete og brugbare redskaber, som du kan bruge i din hverdag til at skabe den udvikling og forandring, du drømmer om. Jeg møder dig, hvor du er, og rådgiver og støtter dig i at finde ind til og forløse den stærkeste version af dig og skabe et liv, hvor du føler dig opfyldt, glad og tilfreds.

Jeg arbejder med individuel og personlig rådgivning, hvor mit største formål er at møde mine klienter lige dér, hvor de er. Derudover er mit formål at styrke mine klienter, spille dem stærke, skabe nye, sunde og udviklende mønstre samt blive de allerbedste versioner af sig selv.
Mit største ønske er at støtte dig, give dig brugbare og konkrete redskaber, som du kan omsætte i din hverdag og styrke dig på alle livsområder, som du føler behov for at udvikle.

JEG KAN HJÆLPE DIG, HVIS DU…

Ønsker glæde og tilfredshed her og nu frem for at vente på, at alt bliver bedre
Ønsker at møde andre mennesker som den bedste version af dig selv
Ønsker at stå stærkt i dig selv, være tro mod dig selv og turde sætte dine grænser
Ønsker at favne dine unikke gaver og talenter og bringe dem mere i spil i dit liv
Ønsker at bryde gamle mønstre og bygge nye og gode op
Ønsker at styrke dine relationer ved at træne dine kommunikative evner
Ønsker at styre og bevare din energi i løbet af en dag
Ønsker at lære at bruge meditation til at opnå en indre ro og fred
Ønsker at lære “loven om tiltrækning” at kende og skabe det liv, du ønsker dig
Ønsker at vide, hvordan du bruger de spirituelle redskaber til at opnå dine drømme og ønske

emihlie

OM
EMIHLIE HERTZ

Jeg har selv oplevet en følelse af altid at skulle være i overskud. Det betød, at jeg skjulte mine tunge sider og udelukkende tillod at vise mig fra min lette og gavmilde side. I dag favner jeg hele mig. Jeg ved, at jeg som alle andre rummer både lys og mørke. Da jeg fandt modet til at kigge ind i mig selv og så det lette og det tunge som hinandens forudsætning, blev jeg løftet. Jeg oplevede en frihed til at være præcis, som jeg er.

Bevidstheden om, hvem jeg er – hele mig – gav mig muligheden for at tage lederskab i mit liv. Jeg tog tøjlerne og styrede ud fra mit indre kompas frem for omgivelsernes forventninger – eller rettere det, jeg troede, de forventede. Det betyder, at jeg i dag møder verden rent, rigt og taknemmeligt.

Jeg er ikke i tvivl om, at vi alle rummer potentialet til at stå rent, autentisk og kærligt i livet. Der kræver, at vi ser indad og skærper vores bevidsthed. Jeg arbejder med unges udvikling og udfoldelse, fordi det for mig er mere meningsfuldt og berigende end noget andet at se et menneske finde sig selv og have sig selv med, mens jeg tager nogle af livets helt store og afgørende valg.

Jeg er certificeret uddannet coach fra MindJuice og har efterfølgende fordybet mig i  Enneagrammet og gennemført en fuld Enneagramuddannelse. Jeg brænder for at lære unge at elske sig selv, stå ved sig selv og føle sig opfyldte, glade og tilfredse.

Jeg arbejder ud fra en spirituel tilgang om at forløse den enkeltes potentiale og bringe det højeste, reneste og bedste frem i hvert og et af de mennesker, jeg er så heldig at møde.

Spiritualitet har altid været i mit liv via min mor Rikke Hertz, som jeg skylder uendelig tak for at støtte mig, min udvikling og forfølgelsen af min drøm. Jeg har de seneste 5 år arbejdet som coach og undervist på Den Spirituelle Ungdomsuddanelse hos Rikke Hertz Counseling.

AT8V8537

OM
EMIHLIE HERTZ

Jeg har selv oplevet en følelse af altid at skulle være i overskud. Det betød, at jeg skjulte mine tunge sider og udelukkende tillod at vise mig fra min lette og gavmilde side. I dag favner jeg hele mig. Jeg ved, at jeg som alle andre rummer både lys og mørke. Da jeg fandt modet til at kigge ind i mig selv og så det lette og det tunge som hinandens forudsætning, blev jeg løftet. Jeg oplevede en frihed til at være præcis, som jeg er.

Bevidstheden om, hvem jeg er – hele mig – gav mig muligheden for at tage lederskab i mit liv. Jeg tog tøjlerne og styrede ud fra mit indre kompas frem for omgivelsernes forventninger – eller rettere det, jeg troede, de forventede. Det betyder, at jeg i dag møder verden rent, rigt og taknemmeligt.

Jeg er ikke i tvivl om, at vi alle rummer potentialet til at stå rent, autentisk og kærligt i livet. Der kræver, at vi ser indad og skærper vores bevidsthed. Jeg arbejder med unges udvikling og udfoldelse, fordi det for mig er mere meningsfuldt og berigende end noget andet at se et menneske finde sig selv og have sig selv med, mens hun tager nogle af livets helt store og afgørende valg.

Jeg er certificeret uddannet coach fra MindJuice og har en videregående uddannelse inden for Enneagrammet. Jeg brænder for at lære unge at elske sig selv, stå ved sig selv og føle sig opfyldte, glade og tilfredse.

Jeg arbejder ud fra en spirituel tilgang om at forløse den enkeltes potentiale og bringe det højeste, reneste og bedste frem i hvert og et af de mennesker, jeg er så heldig at møde.

Spiritualitet har altid været i mit liv via min mor Rikke Hertz, som jeg skylder uendelig tak for at støtte mig, min udvikling og forfølgelsen af min drøm.

JEG VIL ELSKE,
HVIS DU VIL FØLGE
MED PÅ:

Scroll til toppen